Bärbara datorer

Rekonditionerade datorer använda i begränsad omfattning. Datorerna klassas från A till C där A är den högsta klassen.

Datorerna med markeringen Nyskick innebär att datorn oftast har agerat som demodator i butik eller på något annat sätt inte har använts tidigare vardagligt.