Adobe Acrobat 9 Standard

2 999 kr

Finns på lager

- Skapa och distribuera tillförlitliga PDF-dokument

Med Adobe Acrobat 9 Standard kan företagsanvändare kommunicera med originaltrogna

PDF-dokument och -blanketter som är enkla att skapa och distribuera. Skapa snabbt

PDF-dokument, samla ihop filer från olika program i en och samma PDF-fil, skapa enkelt

PDF-blanketter, hantera dokumentgranskningar, låt användare av Adobe Reader* fylla i

blanketter och spara dem lokalt, samt utnyttja grundläggande säkerhetsfunktioner för att

skydda och kontrollera känslig information.

I korthet:

 • Utbyt dokument på ett tillförlitligt sätt  skapa och distribuera PDF-filer som behåller
  originalens formatering.
 • Skapa blanketter snabbt  använd blankettguiden för att skapa blanketter av
  pappersdokument eller elektroniska dokument. Exportera enkelt blankettdata till ett
  kalkylblad för analyser och rapporter.
 • Ge och ta emot feedback  gör effektiva dokumentgranskningar och kommentera med
  hjälp av välbekanta kommenteringsverktyg.


Funktioner

 • Skapa och utbyt PDF-dokument tillförlitligt
  Konvertera enkelt vilket dokument som helst,
  som går att skriva ut, till PDF för att bevara utformningen och säkerställa dokumentets integritet.

 • Samla ihop material i en och samma PDF-fil
  Sammanställ dokument, kalkylblad,
  presentationer, mejl och webbsidor i en och samma komprimerade PDF-fil som enkelt kan
  skickas till andra.

 • Skydda dina dokument
  Använd lösenord för att styra åtkomsten till PDF-dokumenten.
  Använd behörigheter för att begränsa utskrift, kopiering och redigering av PDF-dokument.

 • Skapa och hantera enkelt PDF-blanketter
  Konvertera dokument i Microsoft Word och Excel
  eller skannade dokument till PDF-blanketter. Blankettfälten känns igen automatiskt och
  konverteras till ifyllbara fält. Använd spårningsfunktionen för att se när blanketterna fylldes i
  och vem som gjorde det. Exportera enkelt data till ett kalkylblad för analyser och rapporter.

 • Möjliggör för andra att fylla i och spara blanketter
  Slipp utskrifter och fax. Gör det möjligt
  för användare av kostnadsfria Adobe Reader* att fylla i och spara ifyllda blanketter lokalt.

 • Granska dokument enkelt
  Använd välbekanta komenteringsverktyg som notislappar,
  överstrykningar och stämplar för att ge feedback. Kommentarerna kan sorteras efter
  författare, datum eller sida.

 • Signera dokument digitalt
  Använd digitala signaturer för att godkänna dokument och
  minimera den kostsamma och tidskrävande processen att skriva ut, signera och faxa
  dokument.

 • Konvertera pappersdokument till PDF
  Skanna ett pappersdokument och konvertera det
  enkelt till en sökbar PDF-fil.

 • Konvertera från PDF till Microsoft Word-format
  Spara PDF-filer som Word-dokument
  och behåll layout, typsnitt, formatering och tabeller så att du enkelt kan återanvända
  innehåll.

 • Arkivera dokument och e-post
  Spara dokument och e-post för att senare enkelt kunna
  söka och hämta information.


Licensen är permanent och inget abonnemang.

Detta är en elektronisk licens som skickas via e-post till dig. Inget öppet köp lämnas på licenser. 

Leverans av licenser sker vardagar mellan 9-18.